Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsös ägare tillför eget kapital om 1 miljard kronor
press

Hemsös ägare tillför eget kapital om 1 miljard kronor

- Regulatorisk information

Hemsö Fastighets AB (Hemsö) har i januari 2019 ökat det egna kapitalet om 1 miljard kronor genom aktieägartillskott från bolagets ägare Tredje AP-fonden och AB Sagax. Ägarandelarna i Hemsö har inte påverkats med anledning av det nya kapitalet.

Behovet av ny social infrastruktur i de marknader där Hemsö verkar är stort, framförallt nya skolor och äldreboenden. De kommande 10 åren finns ett behov av att bygga 700 nya äldreboenden och 700 nya grund- och gymnasieskolor i Sverige. Sveriges kommuner har stora utmaningar i att tillgodose detta behov vilka skapar goda marknadsförutsättningar för Hemsös fortsatta tillväxt.

Det nya kapitalet kommer användas till att fördjupa samarbetet med den offentliga sektorn, främst genom nyproduktionsprojekt med Sveriges kommuner men även med privata skol- och vårdoperatörer.

          Investeringar i social infrastruktur är kapitalintensivt varför nytt kapital från våra ägare förbättrar möjligheten att hjälpa Sveriges kommuner att tillföra nya skolor och äldreboenden. Vi har ett antal förvärv och planerade projekt som genomförs under 2019 vilket gör att vi diskuterat bolagets finansiering med våra ägare. Det nya kapitalet innebär att vi kan fortsätta att växa och samtidigt säkerställa en stabil kapitalstruktur, säger Nils Styf, VD Hemsö.

          Hemsö är en långsiktig investering för Tredje AP-fonden som diversifierar vår portfölj på ett värdefullt sätt. Det är därför självklart för oss att bidra till Hemsös fortsatta utveckling. Behovet av ny social infrastruktur är stort och ökar kraftigt varför vi ser detta som en första kapitalinjektion och vi har beredskap att tillföra ytterligare kapital i framtiden om behov uppstår, säger Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden.

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2019 kl. 12:00 CET.

Dokument