Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Information angående obligation nr 104 och nr 105 emitterade under Hemsös MTN-program
press

Information angående obligation nr 104 och nr 105 emitterade under Hemsös MTN-program

- Icke regulatorisk information

Hemsö emitterade den 20 januari 2014 två obligationer (nr 104 och nr 105) under sitt MTN-program, båda med återbetalningsdag den 20 juni 2017. Obligationerna togs upp till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista samma dag som de emitterades.

Obligationerna har utan Hemsös vetskap felaktigt avnoterats från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista av skäl som inte är hänförliga till Hemsö. Hemsö har varit i kontakt med Nasdaq Stockholm samt Finansinspektionen och vidtar nu de åtgärder som är nödvändiga för att så snart som möjligt tillse att obligationerna åter noteras på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Av formella skäl kommer ett nytt prospekt att tas fram i samband noteringen.

Dokument