Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Nu invigs Technology and Health i Huddinge
press

Nu invigs Technology and Health i Huddinge

- Icke regulatorisk information

Torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 invigs den första etappen av det nya utbildnings-och forskningscentret, Technology and Health i Huddinge. Byggnationen är en del av Hemsös pågående Life Science-satsning. Hyresgäster är i huvudsak KTH och Röda Korsets högskola.

Den första etappen av projektet består av byggnaden Technology and Health och omfattar 17 000 kvadratmeter. I lokalerna samlokaliseras KTH:s Skola för Teknik och Hälsa och Röda Korsets Högskola samt även verksamheter från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Målsättningen är att stärka samverkan mellan verksamheterna och därmed uppnå synergier mellan sjukvård, forskning och utbildning.

– Byggnaden Technology and Health är den första färdigställda byggnaden i Hemsös och SveaNors gemensamma satsning på Life Science fastigheter. Investeringen bidrar till Sveriges infrastruktur för utbildning och forskning. Syftet är att skapa ett ”center of excellence” inriktat på olika typer av vårdverksamhet som ska interagera med utbildning, forskning och näringsliv, säger Hemsös VD Per Berggren.

– Samlokaliseringen blir avgörande för både grundutbildning och forskning samt för utvecklingen av produkter och tjänster för framtidens vård och omsorg. Technology and Health-huset ska vara ett unikt nav inom medicinsk teknik för forskning, utbildning och samverkan, säger Hans Hebert, skolchef på Skolan för teknik och hälsa vid KTH. 

För att underlätta en god samverkan mellan verksamheterna i området har stor vikt lagts vid logistik och flöden. Det finns också en bred kapacitet i de tekniska systemen som är väl anpassade till hyresgästernas verksamhet. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektets andra etapp omfattar byggnaden Neo, som uppförs gemensamt av Hemsö och Sveanor och kommer att ha Karolinska institutet som hyresgäst.