Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Standard & Poor’s placerar Hemsö på kreditbevakning negativ
press

Standard & Poor’s placerar Hemsö på kreditbevakning negativ

- Regulatorisk information

Den 1 juni 2021 uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för ”Public & Social Housing Providers”.  S&P har använt sig av denna metodik för att bedöma Hemsös kreditrating sedan 2015. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P idag beslutat att Hemsö inte längre kommer att bedömas under dessa kriterier.

S&P kommer framgent att utvärdera Hemsö under sina kriterier för traditionella fastighetsbolag (”Key Credit Factors For The Real Estate Industry”). Vidare kommer S&P också att göra en bedömning avseende sannolikheten att Hemsö skulle få extraordinärt stöd från Tredje AP-fonden i enlighet med sina kriterier ”Group Rating Methodology”.

Det innebär att Hemsö har placerats på kreditbevakning negativ där S&P inom 90 dagar ska återkomma med sin bedömning av Hemsös rating enligt de nya utvärderingskriterierna.

‒ I mars 2021 bekräftade S&P Hemsös rating om A- med stabila utsikter. Hemsö kommer nu att utvärderas enligt S&P:s kriterier för traditionella fastighetsbolag. Vi gör bedömningen att Hemsö idag är ett väsentligt starkare bolag än för några år sedan med en lägre operativ riskprofil och starkare finansiella nyckeltal. Sedan mars 2021 har inget skett som påverkar Hemsös riskprofil negativt. Vår förhoppning är att utvärderingen görs så snabbt som möjlighet för att minska den eventuella osäkerhet som detta innebär för Hemsös långivare, säger Rutger Källén, vice vd och CFO på Hemsö.

 

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, vd                                                                  08-501 170 01
Rutger Källén, vice vd och CFO                                  08-501 170 35

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021 kl. 18:00 CET.