Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Vitartes – Hemsös och SveaNors nya projektutvecklingsbolag
press

Vitartes – Hemsös och SveaNors nya projektutvecklingsbolag

- Regulatorisk information

Hemsö Fastighets AB och SveaNor Fastigheter AB har tidigare aviserat bildandet av ett gemensamägt projektutvecklingsbolag. Bolagets namn blir Vitartes AB. Vitartes fokus ligger på fastigheter för life science-sektorn och dess syfte är att med fastigheter som instrument främja och möjliggöra samarbeten mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv.

Vitartes har projekt i direkt anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt i Haninge. Bolaget förfogar över mark motsvarande en projektvolym om ca 170 000 kvm. Vitartes ägs till lika delar av Hemsö och SveaNor. Fastigheter som färdigställs av Vitartes kommer att förvaltas och ägas av Hemsö och konsolideras därför till 100 procent i Hemsökoncernen.

Nyckelpersoner rekryteras från ägarbolagen. Steinar Stokke, tidigare VD i SveaNor tar rollen som Vitartes VD och Peter Alvemur, tidigare biträdande regionchef och projektutvecklingsansvarig på Hemsö, tar positionen som vice VD i Vitartes.

Namnet Vitartes kommer från latinet där Life Science fritt översatt blir Vita Artes.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 klockan 08:00.