Äldreboende Södra Källtorp

Västerås

I nära samarbete med Västerås stad har vi utvecklat och uppfört ett äldreboende med 120 platser.

I boendet finns en restaurang som även är öppen för allmänheten. Varje avdelning har en egen balkong och i anslutning till matsalen ligger en större balkong.

I souterrängplanet finns skyddsrum. Västerås stad har tecknat ett 25-årigt hyresavtal för äldreboendet. Byggnationen startade 2019 och boendet stod klart 2021. 

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Äldreboende
Hyresgäst: Västerås stad
Omfattning: 120 platser
Projekttid: 2019 - 2021
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver