Trygghetsboende Södra Källtorp

Västerås

Hemsö utvecklar ett nytt trygghetsboende med 54 lägenheter i Västerås. Investeringen uppgår till 110 miljoner kronor och ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Västerås stad.

Trygghetsboendet Sörängen uppförs i det växande området Södra Källtorp i Västerås. Boendet vänder sig till personer som är 65 år eller äldre. Lägenheterna är utformade med god tillgänglighet och i fastigheten kommer det även att finnas en övernattningslägenhet och en gemensamhetslokal.

Stort fokus läggs även på att skapa en attraktiv och genomtänkt utemiljö med odlingsplatser, boulebana och mycket grönska.

Projektet byggstartades i december 2020 och beräknas vara klart för inflyttning sommaren 2022. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Trygghetsboende
Entreprenör
HMB Construction
Hyresgäst: Privatpersoner och Västerås stad
Omfattning: 3 400 kvm, 54 lägenheter
Projekttid: 2020 - 2022
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver