Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Stavsborgsskolan

Stavsborgsskolan

Ny skola med fokus på hållbarhet och yteffektivitet

Tillsammans med Nacka kommun har Hemsö utvecklat en ny grundskola i Älta som ersätter den tidigare Stavsborgsskolans lokaler. Elevantalet ökar stadigt i närområdet och befintliga lokaler räcker inte till för framtida behov. Ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Nacka kommun.

Älta växer och behovet av skol- och idrottslokaler kommer att öka stadigt de kommande åren. Den nya Stavsborgsskolan är en modern och ändamålsenlig skola med stort fokus på hållbarhet och yteffektivitet. Den har en uthyrningsbar yta på cirka 13 000 kvadratmeter och plats för cirka 1 200 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Initialt kommer delar av skolan även att kunna nyttjas som förskola. I skolbyggnaden inryms två idrottshallar och lokalerna kan även användas av kultur- och idrottsföreningar på kvällar och helger.

Den nya skolan stod färdig till höstterminen 2023 och byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad nivå Silver, samt Guld gällande energi.

Den nya Stavsborgsskolan – Entréhallen bjuder på ett generöst ljusinsläpp, varma färgtoner och mycket trädetaljer i materialvalen.

Återbrukskonst

Inför rivningen av den gamla skolan genomförde Hemsö och design- och arkitektbyrån Torstensson Art & Design en inventering av skolan. Material i byggnaden, som till exempel trappräcken, rör och glas, utvärderades och utvalda delar har använts till konstverk i den nya skolan.

Filmer från workshops med elever på Stavsborgsskolan

Fakta om projektet

Plats:

Nacka


Typ av objekt:

Grundskola, idrottshall


Entreprenör:

Peab


Hyresgäst:

Nacka kommun


Omfattning:

13 900 kvm, 1 200 elevplatser


Projekttid:

2021-2023


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad Silver, Guld för energi