Stavsborgsskolan i Nacka

Nacka

Tillsammans med Nacka kommun har Hemsö utvecklat en ny grundskola i Älta, som ersätter tidigare Stavsborgsskolans lokaler. Elevantalet ökar stadigt i närområdet och en större skola behövs för framtida behov. Ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Nacka kommun.

Älta växer och behovet av skol- och idrottslokaler kommer att öka stadigt de kommande åren. Nya Stavsborgsskolan är en modern och ändamålsenlig skola med stort fokus på hållbarhet och yteffektivitet. Den har en uthyrningsbar yta på ca 13 000 kvadratmeter och har plats för cirka 1 200 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Initialt kommer delar av skolan att kunna nyttjas som förskola. I skolbyggnaden finns två idrottshallar och lokalerna är planerade för att kunna användas av kultur- och idrottsföreningar på kvällar och helger.

Den nya skolan färdigställdes till höstterminen 2023. Under byggtiden, som startade sommaren 2021, har eleverna gått i tillfälliga skollokaler i närområdet.

Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver, samt Guld gällande energi.

Fakta

Plats: Älta
Typ av objekt: Grundskola
Hyresgäst: Nacka kommun
Omfattning: 13 9000 kvm, 1200 elevplatser
Projekttid: 2021 - 2023
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver, Guld för energi