Stavsborgsskolan i Nacka

Nacka

Tillsammans med Nacka kommun skapar Hemsö en ny grundskola i Älta som ersätter nuvarande Stavsborgsskolans lokaler. Elevantalet ökar stadigt i närområdet och befintliga lokaler räcker inte till för framtida behov. Ett 25-årigt hyresavtal har tecknats med Nacka kommun.

Älta växer och behovet av skol- och idrottslokaler kommer att öka stadigt de kommande åren. Den nya Stavsborgsskolan blir en modern och ändamålsenlig skola med stort fokus på hållbarhet och yteffektivitet. Den får en uthyrningsbar yta på ca 13 000 kvadratmeter och planeras för cirka 1 200 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Initialt kommer delar av skolan även att kunna nyttjas som förskola. I skolbyggnaden kommer två idrottshallar att inrymmas och lokalerna är planerade för att kunna användas av kultur- och idrottsföreningar på kvällar och helger.

Den nya skolan beräknas stå färdig till höstterminen 2023. Under byggtiden, som planeras starta sommaren 2021, kommer eleverna att få gå i tillfälliga skollokaler som placeras i närområdet.

Byggnaden projekteras för att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver, samt Guld gällande energi.

Fakta

Plats: Älta
Typ av objekt: Grundskola
Hyresgäst: Nacka kommun
Omfattning: 13 9000 kvm, 1200 elevplatser
Projekttid: 2021 - 2023
Miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver, Guld för energi