Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Hemsö noterar obligationslån på Nasdaq OMX Stockholm och offentliggör prospekt
press

Hemsö noterar obligationslån på Nasdaq OMX Stockholm och offentliggör prospekt

- Icke regulatorisk information

Hemsö Fastighets AB emitterade den 23 maj 2012 ett treårigt, icke säkerställt, obligationslån om 750 miljoner kronor på den svenska marknaden. I enighet med villkoren för obligationslånet har Hemsö ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm samt upprättat ett prospekt för noteringen.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och noteringen av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm beräknas ske den 2 november 2012. Prospektet finns nu tillgängligt på Hemsös hemsida www.hemso.se.

Offentliggörandet av prospektet eller ansökan om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm utgör inte till någon del ett erbjudande från Hemsö om teckning eller förvärv av obligationer utan är en följd av villkoren för obligationslånet.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2012 kl. 10.00

Dokument