Hemsö lanserar Nordens första hållbara obligation

På den svenska marknaden finns sedan tidigare gröna obligationer. Hemsö tar nu ytterligare ett steg och planerar för emission av hållbara obligationer under andra kvartalet 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar.
Läs mer

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice.
Läs mer om Hemsö

Första spadtaget för Neo i Huddinge

Torsdagen den 22 oktober togs första spadtaget för andra etappen av byggnationen Technology for Health vid Huddinge sjukhus. Den nya Life Science-byggnaden som Hemsö och SveaNor uppför får namnet Neo och kommer att hyras ut till Karolinska Institutet. De glada grävarna är Per Berggren, VD Hemsö, Steinar Stokke, VD SveaNor, Kerstin Tham, prorektor KI samt Daniel Dronjak Nordqvist, Kommunstyrelsens ordförande Huddinge.
Läs pressmeddelandet

Invigning av Harvestadsskolan i Linköping

I strålande solsken invigdes Hemsös nya skola i Linköping, Harvestadsskolan, den 10 september 2015. Elever, lärare med flera deltog i ceremonin som inleddes av VD Per Berggren. I mars 2014 togs första spadtaget och skolan stod helt klar i juni 2015. Skolan har plats för 350 elever i årskurserna F - 6 och kommunen har ett 15-årigt hyresavtal.
Läs mer om projektet

Första spadtaget för miljövänlig skola i Hjärup

I mars togs första spadtaget för Uppåkraskolan i Hjärup, beläget mellan Lund och Malmö. Skolbyggnationen är en del av Staffanstorps kommuns satsning på tätorten Hjärup. Skolan får en yta på cirka 8700 kvm och blir två våningar hög, med en tillhörande stor idrottshall. Byggnationen kommer också att uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver. Höstterminen 2016 står skolan klar då eleverna i årskurs F - 6 kan flytta in.

Hemsö bygger ny vårdfastighet och mötesplats

Hemsö bygger en helt ny vårdfastighet och mötesplats tillsammans med AF Bygg på Norra Älvstranden i Göteborg. Byggnaden som benämns Centrumhuset uppförs i fem våningar plus ett garageplan under huset. LSS-bostäder, vårdverksamhet, service, gemensamhetsytor, butiker mm är planerade att inrymmas i fastigheten. Byggnaden beräknas stå klar under tredje kvartalet 2016 och kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.
Läs mer om projektet

I Umeå är det inte bara löven som är gröna

Den 28 november 2014 invigdes det nya polishuset i Umeå som är Sveriges första hållbarhetsklassade skyddsobjekt. Det är dels en tillbyggnad på cirka 5550 kvadratmeter och dels en ombyggnad på 1095 kvadratmeter för Polismyndigheten i Västerbottens län. En helt ny kontorsbyggnad med särskilda säkerhetskrav har uppförts där en stabsavdelning, en länskommunikationscentral samt en teknisk rotel kommer att inrymmas. Även en tillbyggnad på 830 kvm för Ekobrottsmyndigheten har färdigställts. I juli 2014 blev fastigheten certifierad enligt Miljöbyggnad Silver av Sweden Green Building Council.

Utvecklar samhällsfastigheter

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i S:t Lars hundraåriga parkmiljö utanför Lund. Det gamla hospitalområdet Sankt Lars är en lummig oas söder om Lund.  Området är döpt efter Lunds skyddshelgon Sankt Laurentius och är omringat av den grönskande Sankt Lars parken. Parken innehåller byggnader som för tankarna till ett Campus i New England miljö och har en spännande historia.
Läs mer om Hemsös lokaler på S:t Lars i Lund.

Grenverket i S:t Larsparken

Just nu utvecklar vi byggnaden Grenverket i S:t Larsparken i Lund. Byggnaden kommer att stå klar under 2015 och lokalerna kommer att rymma både äldrevård, skola, handel, restaurang och café. Parken och den gröna miljön främjar alla former av lärande och innovation. Samarbeten och ett större kunskapsutbyte kan utveckla såväl morgondagens pedagogik som företag och verksamheter.
Läs mer om Grenverket och S:t Larsparken

Kommande händelser

  • Halvårsrapport januari - juni 2016

  • Delårsrapport januari - september 2016

Till kalendern

Stolt sponsor till Bris 2016

Hållbarhet och att bidra till en hållbar samhällsutveckling innebär för Hemsö att vara långsiktig och ansvarsfull i den dagliga verksamheten som fastighetsägare.

Ansvaret omfattar miljömässiga, sociala, etiska och ekonomiska aspekter och gäller gentemot kunder, medarbetare, ägare och samhälle. Hemsö strävar efter att tillhandahålla lokaler med hög standard  som är anpassade efter respektive verksamhets behov. På så sätt är vi med och skapar goda förutsättningar för de för samhället mycket betydelsefulla verksamheter som bedrivs i våra fastigheter.