Förskola Södra Källtorp

Västerås

Förskolan har fyra avdelningar med plats för 72 barn. Den är sammanbyggd med idrottshallen. På souterrängplan ligger tillagningskök och omklädningsrum till idrottshallen. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Förskolan och idrottshallen färdigställdes hösten 2022.