Kalender

Kalender innehåller främst datum för publicering av finansiell information.

Kommande händelser

2018-03-30 Årsredovisning 2017

2018-04-26 Delårsrapport januari - mars 2018

2018-04-26 Årsstämma

2018-07-13 Halvårsrapport 2018

2018-10-24 Delårsrapport januari - september 2018