Medarbetare

Medarbetarna är vår framgångsfaktor. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare och samtidigt sträva efter att våra nuvarande medarbetare stannar och utvecklas. Alla som arbetar på Hemsö är passionerade experter - vårt mål är att göra samhället lite bättre varje dag. Vi vill att våra kollegor, hyresgäster och investerare ska vara stolta över vad vi gör både idag och imorgon. Det är det vi tror är nyckeln till en oändligt hållbar arbetsplats och ett oändligt hållbart företag.

Ett företag att utvecklas i

På Hemsö finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget och alla medarbetare har möjlighet att påverka både sin egen roll och verksamheten. Det lägger grunden för engagerade och motiverade medarbetare.

Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildning och genom att ge medarbetarna utökat ansvar och mer avancerade arbetsuppgifter.

I den senaste medarbetarundersökningen svarade 89 procent positivt på frågan ”Har du möjlighet att utvecklas i ditt arbete?”, ett kvitto på ett lyckat utvecklingsarbete.

Karriärföretag 2023

För sjätte året i rad utsågs Hemsö till Årets karriärföretag av Universum. En kvalitetsstämpel som betyder att juryn klassar Hemsö som ett av Sveriges 100 bästa företag när det kommer till att erbjuda sina medarbetare särskilt goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Hemsö är det företag i fastighetsbranschen som totalt har flest utnämningar.

Uppförandekod

Hemsös uppförandekod beskriver hur vi agerar utifrån våra värderingar, visioner och åtaganden i vårt dagliga arbete och ger även vägledning för andra intressenter. Vår ambition är att alla nya medarbetare ska genomgå utbildning i Hemsös uppförandekod. Vi har en visselblåsarfunktion på externwebben som garanterar fullständig anonymitet för alla anmälare. Funktionen underlättar för interna och externa intressenter att anonymt anmäla misstanke om oetiskt agerande och oegentligheter gällande bolagets verksamhet.

För att motverka risken för korruption finns rutiner för inköp och attestregler. Eventuella avvikelser hanteras enligt en speciell rutin och rapporteras till styrelsen.

Hälsa och balans

Vår målsättning är att ligga i framkant inom hälsa genom att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor och friskvård. Vi uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid, möjlighet till träning och ett långsiktigt fokus på hälsa. Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag och regelbundna hälsokontroller. Hemsös arbetsmiljöhandbok styr hanteringen av arbetsmiljörelaterade frågor. Utgångspunkten är att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Mångfald och inkludering

För oss är det viktigt att anställa människor med olika perspektiv och erfarenheter. Det bidrar till en bredare kunskapsbas inom bolaget och ett mer dynamiskt arbetsklimat. Variation vad gäller till exempel kön, ålder och bakgrund är viktig för Hemsös utveckling och konkurrenskraft. Vi har en jämn könsfördelning i hela företaget och på ledningsnivå. Vi nöjer oss dock inte med det utan strävar hela tiden efter att öka mångfalden. Vi utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att alla, oavsett exempelvis kön, etnisk och kulturell bakgrund samt ålder, ska ges samma möjligheter till utveckling.

Hemsö har nolltolerans mot trakasserier och ett tydligt förebyggande arbete. Vi mäter och följer regelbundet upp detta i bland annat medarbetarundersökningen.