Medarbetare

Medarbetarna är viktiga för ett framgångsrikt Hemsö. Vi som arbetar på Hemsö är passionerade experter – vi brinner för att göra samhället lite bättre varje dag. Vi vill att våra kollegor, våra hyresgäster och våra investerare ska vara stolta över det vi gör idag och i morgon. Det tror vi är nyckeln till en arbetsplats och ett företag som är hållbart över tid.

Ett företag att utvecklas i

Hemsö vill vara en arbetsgivare där medarbetare vill stanna och utvecklas, och som är attraktiv för nya kollegor. Kultur och hållbarhetsarbete är viktigt för oss, då menar vi inte bara värderingar utan även en tillåtande kultur som på riktigt ger medarbetare möjlighet att testa idéer och att våga göra fel. Kulturen präglas av eget ansvar, prestigelöshet och en passion för den samhällsnytta Hemsö bidrar till. Möjligheten att kunna påverka sitt arbete i olika riktningar genom nya idéer och förslag är något som kännetecknar vår miljö. Det lägger grunden för engagerade och motiverade medarbetare. Som bas för den professionella utvecklingen har alla medarbetare en individuell utvecklingsplan som fastställs tillsammans vid det årliga medarbetarsamtalet.  Varje år mäter Hemsö bland annat upplevelsen av kompetensutveckling. I den senaste medarbetarundersökningen svarade 88 procent positivt och tolv procent neutralt på frågan ”Har du möjlighet att utvecklas i ditt arbete?”.

Ledarskap är viktigt för oss. Starka ledare som kan motivera, utveckla och stödja sina kollegor är vår ledarfilosofi. Varje år genomförs chefsdagar med fokus på ledarskapet, under 2020 genomfördes insatsen digitalt med fokus på att leda på distans och i förändring. Specifika utbildningar för chefer genomförs utifrån olika behov och under 2020 var områden som lönesättning och medarbetarskap på agendan. Vid rekrytering av nya chefer är Hemsös ledarkompetenser styrande i urvalet av kandidater.

För femte året i rad utsågs Hemsö till Årets karriärföretag av Universum. En bra kvalitetsstämpel som betyder att juryn klassar Hemsö som ett av Sveriges 100 bästa företag när det kommer till att erbjuda sina medarbetare särskilt goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Hemsö är det företag i branschen som totalt har flest utnämningar.

Hälsa och balans

Hemsös målsättning är att ligga i framkant inom hälsa genom att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor och friskvård. Hemsö vill uppmuntra till balans mellan arbete och fritid, möjlighet till träning och ett långsiktigt fokus på hälsa. Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag och regelbundna hälsokontroller. Hemsös arbetsmiljöhandbok styr hanteringen av arbetsmiljörelaterade frågor. Utgångspunkt är att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Mångfald och inkludering

Variation vad gäller till exempel kön, ålder och bakgrund är viktig för Hemsös utveckling och konkurrenskraft. Vi har en jämn könsfördelning i företaget med 47 procent kvinnor och 53 procent män och på ledningsnivå är 40 procent kvinnor och 60 procent män. Vi nöjer oss inte med det utan strävar hela tiden efter att öka mångfalden genom att rekrytera personer med olika erfarenheter och bakgrund. Hemsö utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att alla oavsett exempelvis kön, etnisk och kulturell bakgrund, samt ålder ska ges samma möjligheter till utveckling. Hemsö har en nolltolerans gentemot trakasserier och ett tydligt förebyggande arbete. Vi mäter och följer regelbundet upp detta i bland annat medarbetarundersökningen.