Friskvårdsanläggning, skola och bostäder i Västerås

Västerås

Hemsö förvärvar Kristiansborgsbadet samt byggrätter för skola och bostäder i centrala Västerås.

Byggnaden Kristiansborgsbadet anpassas till en friskvårdsanläggning med simbassäng och ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Actic, som ska ansvara för driften av både gym och bassäng. Investeringen uppgår till cirka 90 miljoner kronor.

Kristiansborgsbadet utvecklas till en motions- och friskvårdsanläggning med simbassäng i nära anslutning till Hemsös befintliga kluster av utbildningsfastigheter. Byggrätterna omfattar 6 800 kvadratmeter som möjliggör nyproduktion av en högstadie- och gymnasieskola samt 4 600 kvadratmeter för bostäder. 

Säljare är Västerås stad genom dess fastighetsnämnd. Ombyggnationen av Kristiansborgsbadet planeras att starta sommaren 2021.

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Friskvårdsanläggning, skola, bostäder
Upphandlingsform/entreprenör:  
Hyresgäst: Actic för friskvårdsanläggningen
Omfattning: 4 600 kvm, 6 800 kvm
Projekttid: 2021 - 2023
Miljöcertifiering