Södra Källtorp

Västerås

Hemsö har utsetts av Västerås stad att utveckla området kring Wenströmska skolan i det nya bostadsområdet Södra Källtorp i Västerås. Hemsö har förvärvat Wenströmska skolan och uppför ett äldreboende med 120 platser, 54 trygghetsbostäder samt en förskola med 72 platser. Den totala investeringen uppgår till 550 miljoner kronor.

Visionen är att skapa ett nytt område med samhällsservice där kärnan är äldreboendet kombinerat med trygghetsboende och förskola som ger en grund för nya mötesplatser och ökat serviceutbud. Den tidigare skolverksamheten avvecklades och gymnasieskolan revs för att ge plats åt de nya boendena och förskolan. Den befintliga idrottshallen behölls och fick en ny entré samt nya omklädningsrum. Förskolan byggs i anslutning till idrottshallen. Totalt planeras cirka 700 bostäder att byggas i den nya stadsdelen.

Västerås stad kommer att teckna ett 25-årigt hyresavtal för äldreboendet och förskolan samt för fem trygghetsbostäder. Ett 15-årigt avtal tecknas för idrottshallen. Den totala uthyrningsbara ytan blir 15 000 kvadratmeter.

Västerås är en viktig tillväxtort för Hemsö. Sedan tidigare äger vi bland annat Mälardalens högskola och ett flertal andra samhällsfastigheter i staden.

Byggnationen av äldreboendet startar under 2019 och beräknas vara klart för inflyttning under 2021. Förskolan och trygghetsbostäderna beräknas stå klara till 2022. Samtliga byggnader certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Äldreboende och förskola
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenader. PEAB och HMB Construction 
Hyresgäst: Västerås stad
Omfattning: 15 000 kvm
Projekttid: 2019 - 2022