Södra Källtorp

Västerås

Hemsö har på uppdrag av Västerås stad utvecklat området kring Wenströmska skolan i det nya bostadsområdet Södra Källtorp. Hemsö förvärvade Wenströmska skolan och uppförde ett äldreboende med 120 platser, 54 trygghetsbostäder och en förskola med 72 platser. Den totala investeringen uppgick till 550 miljoner kronor.

Visionen var att skapa ett nytt område med samhällsservice, där äldreboendet är kärnan, kombinerat med trygghetsboende och förskola som ger en grund för nya mötesplatser och ökat serviceutbud.

Den tidigare skolverksamheten avvecklades och gymnasieskolan revs för att ge plats åt de nya boendena och förskolan. Den befintliga idrottshallen behölls och fick en ny entré samt nya omklädningsrum. Förskolan byggdes i anslutning till idrottshallen. Totalt uppfördes cirka 700 bostäder i den nya stadsdelen.

Västerås stad har tecknat ett 25-årigt hyresavtal för äldreboendet och förskolan samt för fem trygghetsbostäder. Ett 15-årigt avtal har tecknats för idrottshallen. Den totala uthyrningsbara ytan är 15 000 kvadratmeter. Sedan tidigare äger Hemsö bland annat Mälardalens högskola och ett flertal andra samhällsfastigheter i Västerås.

Byggnationen av äldreboendet startade 2019 och stod klart 2021. Förskolan och trygghetsbostäderna stod klara 2022. Samtliga byggnader certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Fakta

Plats: Västerås
Typ av objekt: Äldreboende och förskola
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenader. PEAB och HMB Construction 
Hyresgäst: Västerås stad
Omfattning: 15 000 kvm
Projekttid: 2019 - 2022