S:t Larsparken

Lund

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt. Vi arbetar för att uppgradera S:t Larsparken i syfte att möta nuvarande och kommande behov. Det sker med utgångspunkt i områdets unika historia, karaktär och egenart. Den sista etappen i ombyggnationen avseende Grenverket (f.d. Medicinskt centrum) på S:t Lars väg 90 färdigställdes i början av 2016.  Hemsö äger totalt 31 byggnader i området på närmare 53 000 kvadratmeter.