Medarbetare på Hemsö

Hemsö lägger stort fokus på att skapa en attraktiv arbetsplats för att locka nya samt behålla befintliga medarbetare.

Värderingar, kultur och hållbarhetsarbete är viktigt för Hemsö. Kulturen präglas därför av eget ansvar, prestigelöshet och en passion för den samhällsnytta Hemsö bidrar till.

Här kan du träffa några av Hemsös medarbetare från olika delar i organisationen.